افشاگری مهاجم پرسپولیس بعداز رفتن به گسترش

افشاگری مهاجم پرسپولیس بعداز رفتن به گسترش

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

اطرافیان پرسپولیس نمی خواستند من در این تیم بمانم و من هم توان مبارزه با آنها را نداشتم؛ چراکه اهل حاشیه نبودم و اگر می خواستم با آنها مقابله کنم باید به حاشیه می رفتم، آنها حتی صفحه ای در اینستاگرام برای من درست کرده بودند تا به من فحاشی کنند.

افشاگری مهاجم پرسپولیس بعداز رفتن به گسترش

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

اطرافیان پرسپولیس نمی خواستند من در این تیم بمانم و من هم توان مبارزه با آنها را نداشتم؛ چراکه اهل حاشیه نبودم و اگر می خواستم با آنها مقابله کنم باید به حاشیه می رفتم، آنها حتی صفحه ای در اینستاگرام برای من درست کرده بودند تا به من فحاشی کنند.

افشاگری مهاجم پرسپولیس بعداز رفتن به گسترش

باشگاه خبری ورزشی