افشارزاده :در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم

افشارزاده :در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم
سرپرست باشگاه استقلال گفت: در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم، چرا که دوست نداریم به کسی بی‌احترامی کنیم.

افشارزاده :در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم

سرپرست باشگاه استقلال گفت: در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم، چرا که دوست نداریم به کسی بی‌احترامی کنیم.
افشارزاده :در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم

بازی