اعلام جنگ برانکو به کی روش از درون ساختمان جنجالی ایفمارک/«کارلوس بازی بدی را شروع کرده»

اعلام جنگ برانکو به کی روش از درون ساختمان جنجالی ایفمارک/«کارلوس بازی بدی را شروع کرده»
برانکو ایوانکویچ که بازیکنانش را برای تست پزشکی به ایفمارک برده بود ، از همان جا به کی روش اعلام جنگ کرد.

اعلام جنگ برانکو به کی روش از درون ساختمان جنجالی ایفمارک/«کارلوس بازی بدی را شروع کرده»

برانکو ایوانکویچ که بازیکنانش را برای تست پزشکی به ایفمارک برده بود ، از همان جا به کی روش اعلام جنگ کرد.
اعلام جنگ برانکو به کی روش از درون ساختمان جنجالی ایفمارک/«کارلوس بازی بدی را شروع کرده»

بازی