اعلام ترکیب استقلال مقابل نفت آبادان/ حضور رضایی، قربانی و انصاری در خط حمله

اعلام ترکیب استقلال مقابل نفت آبادان/ حضور رضایی، قربانی و انصاری در خط حمله

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

ترکیب یازده نفره آبی پوشان پایتخت برای دیدار با صنعت نفت آبادان مشخص شد.

اعلام ترکیب استقلال مقابل نفت آبادان/ حضور رضایی، قربانی و انصاری در خط حمله

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

ترکیب یازده نفره آبی پوشان پایتخت برای دیدار با صنعت نفت آبادان مشخص شد.

اعلام ترکیب استقلال مقابل نفت آبادان/ حضور رضایی، قربانی و انصاری در خط حمله

استخدام