اعتراض گسترده ملوانی ها به انتخاب مایلی کهن

اعتراض گسترده ملوانی ها به انتخاب مایلی کهن

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

به عنوان سرمربی بسیاری از پیشکسوتان و بازیکنان سابق ملوان به انتخاب محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی این تیم اعتراض دارند.

اعتراض گسترده ملوانی ها به انتخاب مایلی کهن

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

به عنوان سرمربی بسیاری از پیشکسوتان و بازیکنان سابق ملوان به انتخاب محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی این تیم اعتراض دارند.

اعتراض گسترده ملوانی ها به انتخاب مایلی کهن

خرید بک لینک رنک 3

ایرانی