اعتراض شدید بازیکن قطر به خوشحالی کی روش

اعتراض شدید بازیکن قطر به خوشحالی کی روش

خبرگزاری تسنیم: یکی از بازیکنان تیم ملی قطر به نوع شادمانی کی روش پس از بازی اعتراض کرد. پس از اینکه سوت پایان بازی توسط داور زده شد، کی روش روی یک پای خود به نشانه خوشحالی زانو زد. …

اعتراض شدید بازیکن قطر به خوشحالی کی روش

خبرگزاری تسنیم: یکی از بازیکنان تیم ملی قطر به نوع شادمانی کی روش پس از بازی اعتراض کرد. پس از اینکه سوت پایان بازی توسط داور زده شد، کی روش روی یک پای خود به نشانه خوشحالی زانو زد. …

(image)
اعتراض شدید بازیکن قطر به خوشحالی کی روش