استقلال با اظهارات افتخاری تحقیر شد

استقلال با اظهارات افتخاری تحقیر شد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری فارس: سردار غلامرضا سعادتی، رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال اظهار داشت: اتفاقات این روزهای باشگاه استقلال را باید از سه زاویه مختلف بررسی کرد. اول اینکه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شاید باعث چنین اتفاقاتی باشد …

استقلال با اظهارات افتخاری تحقیر شد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری فارس: سردار غلامرضا سعادتی، رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال اظهار داشت: اتفاقات این روزهای باشگاه استقلال را باید از سه زاویه مختلف بررسی کرد. اول اینکه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شاید باعث چنین اتفاقاتی باشد …

استقلال با اظهارات افتخاری تحقیر شد