اختلاف نظر درباره صحنه جنجالی بازی استقلال

اختلاف نظر درباره صحنه جنجالی بازی استقلال

خبرآنلاین: دو تن از کارشناسان داوری کشور نظر متفاوتی درباره صحنه حساس بازی استقلال و گسترش فولاد دارند. در جریان دیدار امروز استقلال و گسترش فولاد …

اختلاف نظر درباره صحنه جنجالی بازی استقلال

خبرآنلاین: دو تن از کارشناسان داوری کشور نظر متفاوتی درباره صحنه حساس بازی استقلال و گسترش فولاد دارند. در جریان دیدار امروز استقلال و گسترش فولاد …

(image)
اختلاف نظر درباره صحنه جنجالی بازی استقلال