اختصاصی/ گادوین منشا با پرسپولیس به توافق رسید

اختصاصی/ گادوین منشا با پرسپولیس به توافق رسید

وب سایت رسمی برنامه نود- باشگاه پرسپولیس از جمله باشگاههایی است که از میانه های فصل به فکر جذب بازیکن برای فصل آینده بوده و البته خبر تمدید قرارداد با بازیکنان فعلی پرسپولیس هم در سال 95 مورد توجه رسانه ها قرار گرفته …

اختصاصی/ گادوین منشا با پرسپولیس به توافق رسید

وب سایت رسمی برنامه نود- باشگاه پرسپولیس از جمله باشگاههایی است که از میانه های فصل به فکر جذب بازیکن برای فصل آینده بوده و البته خبر تمدید قرارداد با بازیکنان فعلی پرسپولیس هم در سال 95 مورد توجه رسانه ها قرار گرفته …

(image)
اختصاصی/ گادوین منشا با پرسپولیس به توافق رسید