آغاز جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان

آغاز جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان
سی و پنجمین دوره جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2017 صبح امروز(پنجشنبه) در سالن کوثر شهر آبادان با حضور علاقه مندان و کشتی دوستان آغاز شد.

آغاز جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان

سی و پنجمین دوره جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2017 صبح امروز(پنجشنبه) در سالن کوثر شهر آبادان با حضور علاقه مندان و کشتی دوستان آغاز شد.
آغاز جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان