آتش بس مایلی کهن به کی روش!

آتش بس مایلی کهن به کی روش!

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

محمد مایلی کهن، از آخرین بازمانده های فوتبال در دهه 1350 است؛ او به عنوان یکی از مهمترین چهره های تاریخ این رشته ورزشی در ایران رسماً سرمربی ملوان شد.

آتش بس مایلی کهن به کی روش!

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

محمد مایلی کهن، از آخرین بازمانده های فوتبال در دهه 1350 است؛ او به عنوان یکی از مهمترین چهره های تاریخ این رشته ورزشی در ایران رسماً سرمربی ملوان شد.

آتش بس مایلی کهن به کی روش!

خرید بک لینک رنک 6

مهارت برتر