Posts Tagged: دارد

فیفا: حضور هر بازیکن در جام جهانی ۱۳۰ هزار دلار برای باشگاهش درآمدزایی داردمحاسبات فیفا نشان می‌دهد حضور هر بازیکن در جام جهانی حداقل ۱۳۰ هزار دلار برای باشگاه مربوطه درآمدزایی دارد. فیفا: حضور هر بازیکن در جام جهانی ۱۳۰ هزار دلار برای باشگاهش درآمدزایی دارد محاسبات فیفا نشان می‌دهد حضور هر بازیکن در جام… Read Article →

دیدار با الوصل جنبه‌های مثبت و منفی دارد/ بازی آسانی پیش رونداریم دیدار با الوصل جنبه‌های مثبت و منفی دارد/ بازی آسانی پیش رونداریم دیدار با الوصل جنبه‌های مثبت و منفی دارد/ بازی آسانی پیش رونداریم

فوتبال فساد هست اما سازمان‌یافته نیست/ هرکس مدرکی دارد ارائه کند فوتبال فساد هست اما سازمان‌یافته نیست/ هرکس مدرکی دارد ارائه کند فوتبال فساد هست اما سازمان‌یافته نیست/ هرکس مدرکی دارد ارائه کند

استقلال به پاکسازی و سالم‌سازی نیاز دارد/ کارم تازه شروع شده است! استقلال به پاکسازی و سالم‌سازی نیاز دارد/ کارم تازه شروع شده است! استقلال به پاکسازی و سالم‌سازی نیاز دارد/ کارم تازه شروع شده است!

نتایج تیم‌های«هاوش گنبد»و«شهرداری گرگان» با هزینه آنها تناسب دارد نتایج تیم‌های«هاوش گنبد»و«شهرداری گرگان» با هزینه آنها تناسب دارد نتایج تیم‌های«هاوش گنبد»و«شهرداری گرگان» با هزینه آنها تناسب دارد

Scroll To Top