Posts Tagged: اعضا

تاج: همه اعضا بااستعفای کی روش مخالفت کردند وبسایت نود: مهدی تاج در نشست خبری اظهار داشت: تقدیر و تشکر و قدردانی می کنم از شما و عذرخواهی می کنم که حدود 20 دقیقه تاخیر آمدم زیرا هیات رئیسه ما طول کشید. … تاج: همه اعضا بااستعفای کی روش مخالفت کردند وبسایت نود: مهدی تاج… Read Article →

هیات مدیره‌هایی برای مصاحبه کردن/نفع این اعضا برای سرخابیها چیست؟ هیات مدیره‌هایی برای مصاحبه کردن/نفع این اعضا برای سرخابیها چیست؟ هیات مدیره‌هایی برای مصاحبه کردن/نفع این اعضا برای سرخابیها چیست؟ تکنولوژی جدید

Scroll To Top