Posts Tagged: اسنوکر

قهرمان ایرانی اسنوکر جهان: با حرفه‎ای شدن به نیمی از هدفم در این رشته رسیدم/ قهرمانی‎ام باورشان نمی‎شدواحدی گفت: خیلی‎ها باورشان نمی‎شد من از ایران، کشوری که سالیان زیادی بیلیارد نداشته است، آمده‎ام و مقابل این نفرات برنده شده‎ام. قهرمان ایرانی اسنوکر جهان: با حرفه‎ای شدن به نیمی از هدفم در این رشته رسیدم/ قهرمانی‎ام… Read Article →

واحدی قهرمان اسنوکر جهان شدنماینده ایران توانست قهرمان اسنوکر جهان شود. واحدی قهرمان اسنوکر جهان شد نماینده ایران توانست قهرمان اسنوکر جهان شود.واحدی قهرمان اسنوکر جهان شد

Scroll To Top