Posts Tagged: آنقدر

سربازان پرسپولیس آنقدر که می گویند تعصب ندارند سرپرست پرسپولیس در صحبت هایی عجیب از پشت پرده مشمول سربازی شدن دو بازیکن خود خبر داد که می تواند جنجال عجیبی را رقم بزند. سربازان پرسپولیس آنقدر که می گویند تعصب ندارند سرپرست پرسپولیس در صحبت هایی عجیب از پشت پرده مشمول سربازی شدن دو بازیکن… Read Article →

Scroll To Top