9 ماه دوری از فوتبال برای ولبک

9 ماه دوری از فوتبال برای ولبک
دنی ولبک بار دیگر با مصدومیتی طولانی مدت روبرو شده و تا 9 ماه قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

9 ماه دوری از فوتبال برای ولبک

دنی ولبک بار دیگر با مصدومیتی طولانی مدت روبرو شده و تا 9 ماه قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.
9 ماه دوری از فوتبال برای ولبک

بک لینک رنک 4

اسکای نیوز