گل محمدی: طرح شایعه های کثیف در این مقطع برایم سوال برانگیز است

گل محمدی: طرح شایعه های کثیف در این مقطع برایم سوال برانگیز است

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت:” طرح شایعه های کثیف در این مقطع زمانی علیه من بسیار سوال برانگیز است.”

گل محمدی: طرح شایعه های کثیف در این مقطع برایم سوال برانگیز است

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت:” طرح شایعه های کثیف در این مقطع زمانی علیه من بسیار سوال برانگیز است.”

گل محمدی: طرح شایعه های کثیف در این مقطع برایم سوال برانگیز است

ورزشی