گلزنی سجاد شهباززاده مقابل گالاتاسرای/ آلانیا با ۴ گل شکست خورد

گلزنی سجاد شهباززاده مقابل گالاتاسرای/ آلانیا با ۴ گل شکست خورد

گلزنی سجاد شهباززاده مقابل گالاتاسرای/ آلانیا با ۴ گل شکست خورد

گلزنی سجاد شهباززاده مقابل گالاتاسرای/ آلانیا با ۴ گل شکست خورد