کودتای ترکیه، پرسپولیس را بی‌مربی کرد

کودتای ترکیه، پرسپولیس را بی‌مربی کرد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اتفاقات رخ داده در فرودگاه استانبول با تاخیر به تهران خواهد آمد.

کودتای ترکیه، پرسپولیس را بی‌مربی کرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اتفاقات رخ داده در فرودگاه استانبول با تاخیر به تهران خواهد آمد.
کودتای ترکیه، پرسپولیس را بی‌مربی کرد

اندروید