کلیپ های زشت هواداران استقلال و پرسپولیس/ توهین با شعر و آهنگ!

کلیپ های زشت هواداران استقلال و پرسپولیس/ توهین با شعر و آهنگ!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

درحالی که ناسزاگویی در ورزشگاه ها مجهز شده به شعر و موسیقی و بوق های مدرن، کمیته انضباطی هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد و البته سازمان لیگ هم جامعه شناس و روانشناس برای این موارد ندارد!

کلیپ های زشت هواداران استقلال و پرسپولیس/ توهین با شعر و آهنگ!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

درحالی که ناسزاگویی در ورزشگاه ها مجهز شده به شعر و موسیقی و بوق های مدرن، کمیته انضباطی هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد و البته سازمان لیگ هم جامعه شناس و روانشناس برای این موارد ندارد!

کلیپ های زشت هواداران استقلال و پرسپولیس/ توهین با شعر و آهنگ!