کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

خبرآنلاین: واکنش سریع کمیته اخلاق به مسعود شجاعی شاید یکی از بهترین اتفاقات فوتبال ایران باشد. اینکه مسعود شجاعی حرف های مهمی مطرح کرده، اصلا جای شکی ندارد …

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

خبرآنلاین: واکنش سریع کمیته اخلاق به مسعود شجاعی شاید یکی از بهترین اتفاقات فوتبال ایران باشد. اینکه مسعود شجاعی حرف های مهمی مطرح کرده، اصلا جای شکی ندارد …

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند