کاشانی: فرهنگ طارمی در حد پرسپولیس نیست

کاشانی: فرهنگ طارمی در حد پرسپولیس نیست

خبرگزاری مهر: مهدی طارمی که در دیدار برابر پیکان نتوانست نمایش خوبی داشته باشد و موقعیت های گلزنی را خراب کرد روز شنبه به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شد و برانکو هم اعلام کرد که نمی تواند علت این مساله را بیان کند …

کاشانی: فرهنگ طارمی در حد پرسپولیس نیست

خبرگزاری مهر: مهدی طارمی که در دیدار برابر پیکان نتوانست نمایش خوبی داشته باشد و موقعیت های گلزنی را خراب کرد روز شنبه به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شد و برانکو هم اعلام کرد که نمی تواند علت این مساله را بیان کند …

(image)
کاشانی: فرهنگ طارمی در حد پرسپولیس نیست