پورحیدری: اگر فردی پرسپولیسی است، در استقلال چه کار می کند؟/ مظلومی باید در مورد آنها صحبت کند

پورحیدری: اگر فردی پرسپولیسی است، در استقلال چه کار می کند؟/ مظلومی باید در مورد آنها صحبت کند

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- منصور پورحیدری، درباره افشاگری پرویز مظلومی و اینکه اعتقاد داشت برخی از مدیران استقلال، پرسپولیسی بودند، عنوان کرد: – به دلیل بیماری، پنج شش ماه اخیر کنار تیم حضور نداشته و نمی دانم چه اتفاقاتی افتاده است. نمی دانم منظور مظلومی چه کسانی است و باید خودش پاسخ دهد. – وی با بیان اینکه مظلومی در خصوص پرسپولیسی بودن برخی از مدیران استقلال صحبت کرده است، گفت: – اگر این افراد پرسپولیسی بودند، در استقلال چه کار داشتند و چرا به پرسپولیس نرفتند؟ بهتر است خود مظلومی در این زمینه صحبت کند. – به گزارش تسنیم …

پورحیدری: اگر فردی پرسپولیسی است، در استقلال چه کار می کند؟/ مظلومی باید در مورد آنها صحبت کند

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- منصور پورحیدری، درباره افشاگری پرویز مظلومی و اینکه اعتقاد داشت برخی از مدیران استقلال، پرسپولیسی بودند، عنوان کرد: – به دلیل بیماری، پنج شش ماه اخیر کنار تیم حضور نداشته و نمی دانم چه اتفاقاتی افتاده است. نمی دانم منظور مظلومی چه کسانی است و باید خودش پاسخ دهد. – وی با بیان اینکه مظلومی در خصوص پرسپولیسی بودن برخی از مدیران استقلال صحبت کرده است، گفت: – اگر این افراد پرسپولیسی بودند، در استقلال چه کار داشتند و چرا به پرسپولیس نرفتند؟ بهتر است خود مظلومی در این زمینه صحبت کند. – به گزارش تسنیم …

پورحیدری: اگر فردی پرسپولیسی است، در استقلال چه کار می کند؟/ مظلومی باید در مورد آنها صحبت کند

میهن دانلود