پنج بازیکنی که هرگز کارت قرمز نگرفتند

پنج بازیکنی که هرگز کارت قرمز نگرفتند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری ایسنا: اکثر بازیکنان جهان در طول دوران ورزشی خود کارت قرمز دریافت کردند اما تعداد انگشت شماری هم هستند که با وجود بازی های فراوان، هیچ گاه با کارت قرمز رنگ رو به رو نشدند. پنج بازیکن مشهور چنین تجربه ای را داشتند. گری لینکر …

پنج بازیکنی که هرگز کارت قرمز نگرفتند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری ایسنا: اکثر بازیکنان جهان در طول دوران ورزشی خود کارت قرمز دریافت کردند اما تعداد انگشت شماری هم هستند که با وجود بازی های فراوان، هیچ گاه با کارت قرمز رنگ رو به رو نشدند. پنج بازیکن مشهور چنین تجربه ای را داشتند. گری لینکر …

پنج بازیکنی که هرگز کارت قرمز نگرفتند