پشت پرده ای دیگر از انتقال نفت به انزلی

پشت پرده ای دیگر از انتقال نفت به انزلی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: امید گلمکانی، مدیر روابط عمومی باشگاه نفت تهران در یادداشتی از پشت پرده های نحوه برنده شدن باشگاه ملوان در مزایده واگذاری امتیاز باشگاه نفت پرده برداشت. – در این یادداشت آمده است: – در حالی این یادداشت را می نویسم که نمی دانم به عنوان روابط عمومی فعلی یا پیشین باشگاه نفت این کار را انجام می دهم چون نمی دانم فدراسیون فوتبال در اجرای قوانین و مقررات چقدر تاب و تحمل فشارهای غیرورزشی و لابی های سیاسی را دارد. با اتفاقاتی که در پروسه واگذاری امتیاز باشگاه نفت افتاده تقریبا برایم محرز شد که وزارت نفت به دنبال یک معامله دو سر برد برای آنهایی است که به دنبال انتقال امتیاز باشگاه نفت به …

پشت پرده ای دیگر از انتقال نفت به انزلی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: امید گلمکانی، مدیر روابط عمومی باشگاه نفت تهران در یادداشتی از پشت پرده های نحوه برنده شدن باشگاه ملوان در مزایده واگذاری امتیاز باشگاه نفت پرده برداشت. – در این یادداشت آمده است: – در حالی این یادداشت را می نویسم که نمی دانم به عنوان روابط عمومی فعلی یا پیشین باشگاه نفت این کار را انجام می دهم چون نمی دانم فدراسیون فوتبال در اجرای قوانین و مقررات چقدر تاب و تحمل فشارهای غیرورزشی و لابی های سیاسی را دارد. با اتفاقاتی که در پروسه واگذاری امتیاز باشگاه نفت افتاده تقریبا برایم محرز شد که وزارت نفت به دنبال یک معامله دو سر برد برای آنهایی است که به دنبال انتقال امتیاز باشگاه نفت به …

پشت پرده ای دیگر از انتقال نفت به انزلی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی