پاسخ مهدی رحمتی به طعنه و کنایه های پرویز مظلومی/اسم بیاورد تا من هم جواب بدهم!

پاسخ مهدی رحمتی به طعنه و کنایه های پرویز مظلومی/اسم بیاورد تا من هم جواب بدهم!
دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال گفت: شرایط استقلال نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و به کمک خدا و همت بچه‌ها و حمایت هواداران می‌خواهیم جبران بکنیم.

پاسخ مهدی رحمتی به طعنه و کنایه های پرویز مظلومی/اسم بیاورد تا من هم جواب بدهم!

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال گفت: شرایط استقلال نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و به کمک خدا و همت بچه‌ها و حمایت هواداران می‌خواهیم جبران بکنیم.
پاسخ مهدی رحمتی به طعنه و کنایه های پرویز مظلومی/اسم بیاورد تا من هم جواب بدهم!

فانتزی