پاسخ تند مهماندوست به اظهارات اخیر پولادگر

پاسخ تند مهماندوست به اظهارات اخیر پولادگر

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان در المپیک ریو با صدور بیانیه ای به اظهارات رئیس فدراسیون کشورمان پاسخ داد و گفت: مزدور کسانی هستند که بیت المال و حقوق مردم را ضایه می کنند.

پاسخ تند مهماندوست به اظهارات اخیر پولادگر

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان در المپیک ریو با صدور بیانیه ای به اظهارات رئیس فدراسیون کشورمان پاسخ داد و گفت: مزدور کسانی هستند که بیت المال و حقوق مردم را ضایه می کنند.

پاسخ تند مهماندوست به اظهارات اخیر پولادگر

دانلود نرم افزار جدید