پادوانی: خوشحالم به استحکام دفاع کمک کردم/ استقلالی‌ها کم نظیرند

پادوانی: خوشحالم به استحکام دفاع کمک کردم/ استقلالی‌ها کم نظیرند

پادوانی: خوشحالم به استحکام دفاع کمک کردم/ استقلالی‌ها کم نظیرند

پادوانی: خوشحالم به استحکام دفاع کمک کردم/ استقلالی‌ها کم نظیرند