واکنش سرهنگ علیفر به دابس مشی که پسر فرهاد مجیدی برایش ساخته!

واکنش سرهنگ علیفر به دابس مشی که پسر فرهاد مجیدی برایش ساخته!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علیرضا علیفر در گفت و گو با خبرآنلاین درباره دابس مش های جدیدی که از او بعد از گزارش بازی ایرلند و لهستان ساخته اند ، گفت اصلا فریاد عجیبی نکشیده. او می گوید:«فوتبال است و باید برای گل بازی ، هیجان داشته باشی. حالا یک سری جوان هنرمند و خوش ذوق که بیکار هستند و منتظرند با یک جمله از من ، هنرنمایی کند که دیگر من نمی توانم سبکم را عوض کنم. من مثل همیشه در حین گزارش بازی ، کارم را کردم گفتم توی دروازه. خیلی هم عجیب نبود حرفم. » – او درباره اینکه از این دابس مش ها ناراحت ها نمی شود؟ گفت:«نه بابا. چرا باید ناراحت شوم …

واکنش سرهنگ علیفر به دابس مشی که پسر فرهاد مجیدی برایش ساخته!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علیرضا علیفر در گفت و گو با خبرآنلاین درباره دابس مش های جدیدی که از او بعد از گزارش بازی ایرلند و لهستان ساخته اند ، گفت اصلا فریاد عجیبی نکشیده. او می گوید:«فوتبال است و باید برای گل بازی ، هیجان داشته باشی. حالا یک سری جوان هنرمند و خوش ذوق که بیکار هستند و منتظرند با یک جمله از من ، هنرنمایی کند که دیگر من نمی توانم سبکم را عوض کنم. من مثل همیشه در حین گزارش بازی ، کارم را کردم گفتم توی دروازه. خیلی هم عجیب نبود حرفم. » – او درباره اینکه از این دابس مش ها ناراحت ها نمی شود؟ گفت:«نه بابا. چرا باید ناراحت شوم …

واکنش سرهنگ علیفر به دابس مشی که پسر فرهاد مجیدی برایش ساخته!

دانلود موزیک