هلند درخواست پناهندگی ستاره جوان ایران راپذیرفت

هلند درخواست پناهندگی ستاره جوان ایران راپذیرفت

پدیده جودوی ایران پناهنده شد. این خبر تلخ در حالی است که فدراسیون جودو با ریاست سردار درخشان سکوت کرده است. به گزارش تابناک ورزشی …

هلند درخواست پناهندگی ستاره جوان ایران راپذیرفت

پدیده جودوی ایران پناهنده شد. این خبر تلخ در حالی است که فدراسیون جودو با ریاست سردار درخشان سکوت کرده است. به گزارش تابناک ورزشی …

(image)
هلند درخواست پناهندگی ستاره جوان ایران راپذیرفت