نبود کدام بازیکنان پرسپولیس را زمین‌گیر می‌کند؟

نبود کدام بازیکنان پرسپولیس را زمین‌گیر می‌کند؟
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: طبیعی است که عدم حضور محسن بنگر و فرشاد احمدزاده تا حدودی ما را زمین‌گیر خواهد کرد.

نبود کدام بازیکنان پرسپولیس را زمین‌گیر می‌کند؟

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: طبیعی است که عدم حضور محسن بنگر و فرشاد احمدزاده تا حدودی ما را زمین‌گیر خواهد کرد.
نبود کدام بازیکنان پرسپولیس را زمین‌گیر می‌کند؟

فروش بک لینک