میناوند: با درخواست حسن زاده و کریمی به کادر فنی خونه به خونه اضافه شدم؛ تلاش می کنیم لیگ برتری شویم

میناوند: با درخواست حسن زاده و کریمی به کادر فنی خونه به خونه اضافه شدم؛ تلاش می کنیم لیگ برتری شویم

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- مهرداد میناوند درخصوص انتخابش به عنوان مربی تیم خونه به خونه بابل گفت: – من به عنوان یکی از اعضای کادرفنی به این تیم اضافه شدم و هر کمکی که از دستم بربیاید برای خونه به خونه انجام می دهمم. ما در چند بازی گذشته نتیجه خوبی نگرفتیم. از طرفی هم دخالتی هم در امور فنی نداشتیم، اما با درخواست آقایان حسن زاده و علی کریمی به کادر فنی خونه به خونه اضافه شدم و هر کاری که بتوانم برای موفقیت این تیم انجام خواهم داد. ما سه بازی سخت در پیش داریم و امیدوارم از لحاظ روحی، روانی تیم دچار شرایط خوبی باشد تا استان مازندران که فوتبالیست های زیادی به کشور تقدیم کرده، تیمی در لیگ برتر داشته باشد …

میناوند: با درخواست حسن زاده و کریمی به کادر فنی خونه به خونه اضافه شدم؛ تلاش می کنیم لیگ برتری شویم

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- مهرداد میناوند درخصوص انتخابش به عنوان مربی تیم خونه به خونه بابل گفت: – من به عنوان یکی از اعضای کادرفنی به این تیم اضافه شدم و هر کمکی که از دستم بربیاید برای خونه به خونه انجام می دهمم. ما در چند بازی گذشته نتیجه خوبی نگرفتیم. از طرفی هم دخالتی هم در امور فنی نداشتیم، اما با درخواست آقایان حسن زاده و علی کریمی به کادر فنی خونه به خونه اضافه شدم و هر کاری که بتوانم برای موفقیت این تیم انجام خواهم داد. ما سه بازی سخت در پیش داریم و امیدوارم از لحاظ روحی، روانی تیم دچار شرایط خوبی باشد تا استان مازندران که فوتبالیست های زیادی به کشور تقدیم کرده، تیمی در لیگ برتر داشته باشد …

میناوند: با درخواست حسن زاده و کریمی به کادر فنی خونه به خونه اضافه شدم؛ تلاش می کنیم لیگ برتری شویم

پسورد نود 32

گوشی موبایل