مهدی رحمتی در لیست فروش استقلال قرار گرفت

مهدی رحمتی در لیست فروش استقلال قرار گرفت
رحمتی در دیدار استقلال و نفت تمایلی برای بازی کردن نداشت اما در نهایت درون دروازه قرار گرفت. در حالی که گفته می شود او با منصوریان اختلافاتی پیدا کرده وی در دیدار هفته پانزدهم با سپاهان نیمکت نشین شد.

مهدی رحمتی در لیست فروش استقلال قرار گرفت

رحمتی در دیدار استقلال و نفت تمایلی برای بازی کردن نداشت اما در نهایت درون دروازه قرار گرفت. در حالی که گفته می شود او با منصوریان اختلافاتی پیدا کرده وی در دیدار هفته پانزدهم با سپاهان نیمکت نشین شد.
مهدی رحمتی در لیست فروش استقلال قرار گرفت