مهاجم داخلی جدید برای پرسپولیس پیدا شد

مهاجم داخلی جدید برای پرسپولیس پیدا شد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش نامه نیوز، پرسپولیس مدت هاست که نتوانسته یک فوروارد جذب کند و گزینه هایش یک به یک منتفی می شوند و سر از تیم های دیگر در می آورند. کار به جایی رسیده که تنها امید این تیم جذب مهاجم خارجی است اما حالا یک فوروارد جوان و جدید پیدا شده است. صبای قم اوضاع نابسامانی دارد و گفته می شود ستاره هایش قرارداد خود را فسخ کرده اند که یکی از آنها ارسلان مطهری مهاجم سابق نفت تهران است. باید دید قرمزها در صورت رفع موانع قانونی به سراغ این بازیکن می روند یا نه.

مهاجم داخلی جدید برای پرسپولیس پیدا شد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش نامه نیوز، پرسپولیس مدت هاست که نتوانسته یک فوروارد جذب کند و گزینه هایش یک به یک منتفی می شوند و سر از تیم های دیگر در می آورند. کار به جایی رسیده که تنها امید این تیم جذب مهاجم خارجی است اما حالا یک فوروارد جوان و جدید پیدا شده است. صبای قم اوضاع نابسامانی دارد و گفته می شود ستاره هایش قرارداد خود را فسخ کرده اند که یکی از آنها ارسلان مطهری مهاجم سابق نفت تهران است. باید دید قرمزها در صورت رفع موانع قانونی به سراغ این بازیکن می روند یا نه.

مهاجم داخلی جدید برای پرسپولیس پیدا شد