مقاومت عراق مقابل سعودی ها جواب داد

مقاومت عراق مقابل سعودی ها جواب داد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری فارس: پس از کشمکش های فراوان میان دو فدراسیون عربستان و عراق بر سر میزبانی تهران در نهایت سعودی ها شکست خوردند و عراقی ها پیروز این نبرد بودند. – فدراسیون جهانی فوتبال امروز رسما نامه ای را به فدراسیون عراق زد و در آن اعلام کرد که دیدار خانگی عربستان نیز باید در کشوری ثالث برگزار شود. – محمد خلفان مدیر روابط عمومی فدراسیون عراق درباره این موضوع گفت: امروز فدراسیون عراق از سوی فیفا نامه ای دریافت کرد که در آن دستور داده بود هر دو کشور عراق و عربستان باید بازی خود را در کشوری ثالث برگزار کنند …

مقاومت عراق مقابل سعودی ها جواب داد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری فارس: پس از کشمکش های فراوان میان دو فدراسیون عربستان و عراق بر سر میزبانی تهران در نهایت سعودی ها شکست خوردند و عراقی ها پیروز این نبرد بودند. – فدراسیون جهانی فوتبال امروز رسما نامه ای را به فدراسیون عراق زد و در آن اعلام کرد که دیدار خانگی عربستان نیز باید در کشوری ثالث برگزار شود. – محمد خلفان مدیر روابط عمومی فدراسیون عراق درباره این موضوع گفت: امروز فدراسیون عراق از سوی فیفا نامه ای دریافت کرد که در آن دستور داده بود هر دو کشور عراق و عربستان باید بازی خود را در کشوری ثالث برگزار کنند …

مقاومت عراق مقابل سعودی ها جواب داد

تلگرام