معروف: تلاش کردیم شرمنده نشویم

معروف: تلاش کردیم شرمنده نشویم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری ” دی اسپورت ” ، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از حمایت تماشاگران ایرانی در داخل و خارج از کشور در طول مسابقات لیگ جهانی تشکر کرد. – سعید معروف پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر آرژانتین در مورد این دیدار گفت: هر دو تیم همسطح بازی کردند. همه می دانستند که این بازی از چه جهاتی برای هر دو تیم مهم بود. – وی افزود: نمی خواهم درباره این موضوع حرف بزنم. مردم در طول لیگ جهانی حمایت کردند و خودم هم انتظار این همه حمایت را نداشتم. – کاپیتان تیم ملی والیبال با بیان اینکه امسال نتایج خوبی در لیگ جهانی نگرفتیم، گفت: با این همه مصدوم …

معروف: تلاش کردیم شرمنده نشویم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری ” دی اسپورت ” ، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از حمایت تماشاگران ایرانی در داخل و خارج از کشور در طول مسابقات لیگ جهانی تشکر کرد. – سعید معروف پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر آرژانتین در مورد این دیدار گفت: هر دو تیم همسطح بازی کردند. همه می دانستند که این بازی از چه جهاتی برای هر دو تیم مهم بود. – وی افزود: نمی خواهم درباره این موضوع حرف بزنم. مردم در طول لیگ جهانی حمایت کردند و خودم هم انتظار این همه حمایت را نداشتم. – کاپیتان تیم ملی والیبال با بیان اینکه امسال نتایج خوبی در لیگ جهانی نگرفتیم، گفت: با این همه مصدوم …

معروف: تلاش کردیم شرمنده نشویم

دانلود فیلم جدید