مسی به 21 ماه زندان محکوم شد!

مسی به 21 ماه زندان محکوم شد!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا به 21 ماه حبس محکوم شد. لیونل مسی که پیش از این به اتهام پرداخت نکردن مالیات در دادگاه اسپانیا حاضر شده و به اتهامات خود پاسخ داده بود از سوی این دادگاه به 21 ماه حبس محکوم شد. البته به نظر می رسد “مسی” در قبال این حکم به زندان نخواهد رفت و با پرداخت مالیات به علاوه جریمه، محکومیتش رفع می شود. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

مسی به 21 ماه زندان محکوم شد!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا به 21 ماه حبس محکوم شد. لیونل مسی که پیش از این به اتهام پرداخت نکردن مالیات در دادگاه اسپانیا حاضر شده و به اتهامات خود پاسخ داده بود از سوی این دادگاه به 21 ماه حبس محکوم شد. البته به نظر می رسد “مسی” در قبال این حکم به زندان نخواهد رفت و با پرداخت مالیات به علاوه جریمه، محکومیتش رفع می شود. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

مسی به 21 ماه زندان محکوم شد!

تکنولوژی جدید