مدافع 25 ساله ایرانی شاغل در انگلیس، توجه کی روش را جلب کرده است

مدافع 25 ساله ایرانی شاغل در انگلیس، توجه کی روش را جلب کرده است

به گزارش خبرگزاری فارس ، روزنامه دیلی میل در گزارشی کوتاه عنوان کرد رایان تفضلی که در ساتن انگلیس متولد شده و به خاطر پدرش، ملیت ایرانی دارد، از جمله بازیکنان دورگه ای است که مد نظر کارلوس کی روش است. …

مدافع 25 ساله ایرانی شاغل در انگلیس، توجه کی روش را جلب کرده است

به گزارش خبرگزاری فارس ، روزنامه دیلی میل در گزارشی کوتاه عنوان کرد رایان تفضلی که در ساتن انگلیس متولد شده و به خاطر پدرش، ملیت ایرانی دارد، از جمله بازیکنان دورگه ای است که مد نظر کارلوس کی روش است. …

(image)
مدافع 25 ساله ایرانی شاغل در انگلیس، توجه کی روش را جلب کرده است