محرومیت 6 ماهه سوشا به خاطر شلوار زرد

محرومیت 6 ماهه سوشا به خاطر شلوار زرد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، سوشا مکانی که در فصل گذشته حواشی زیادی را تجربه کرد و به واسطه این حواشی بارها مورد انتقاد اهالی فوتبال قرار گرفت، با محرومیتی سنگین از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مواجه شده و باید 6 ماه محرومیت را سپری کند. – سوشا مکانی فصل گذشته به خاطر مشکلی که از بابت عکس های خصوصی اش پیدا کرد و کارش به زندان هم کشیده شد. در ادامه فصل نحوه پوشش این دروازه بان سابقا ملی پوش و منتشر شدن عکسی از او با شلوار باب اسفنجی و تی شرتی با نوشته های نامربوط بر این حواشی افزود تا در نهایت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصمیم به محرومیت او بگیرد …

محرومیت 6 ماهه سوشا به خاطر شلوار زرد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، سوشا مکانی که در فصل گذشته حواشی زیادی را تجربه کرد و به واسطه این حواشی بارها مورد انتقاد اهالی فوتبال قرار گرفت، با محرومیتی سنگین از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مواجه شده و باید 6 ماه محرومیت را سپری کند. – سوشا مکانی فصل گذشته به خاطر مشکلی که از بابت عکس های خصوصی اش پیدا کرد و کارش به زندان هم کشیده شد. در ادامه فصل نحوه پوشش این دروازه بان سابقا ملی پوش و منتشر شدن عکسی از او با شلوار باب اسفنجی و تی شرتی با نوشته های نامربوط بر این حواشی افزود تا در نهایت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصمیم به محرومیت او بگیرد …

محرومیت 6 ماهه سوشا به خاطر شلوار زرد

فیلم سریال آهنگ