مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

داریوش سعیدی – خبرگزاری خبرآنلاین:چه زود از یاد بردیم که تا همین دیروز پای عکس های اینستاگرامش چه می نوشتند. از تمامش دن فوتبالش می گفتند ، از او از یکی مثل نیکبخت و خیلی های دیگر که مسیر را جایی از فوتبال شان اشتباه رفتند. مهرداد البته بیش از همه قربانی سختی تصویب سرباز قهرمان شد. او که لالیگای اسپانیا را مجبور شد از دست بدهد تا به کشورش پشت نکند و سرباز فراری نشود. آمد و جای بازی در خرس در لالیگا ، فوتبالش را در ایران و در دل حاشیه هایش سپری کرد. تصمیمی که زندگی اش را طوری دیگر برایش رقمزد. انتخاب هایی اشتباه در تیم هایش ، برگشتن به تهران و افت فوتبال …

مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

داریوش سعیدی – خبرگزاری خبرآنلاین:چه زود از یاد بردیم که تا همین دیروز پای عکس های اینستاگرامش چه می نوشتند. از تمامش دن فوتبالش می گفتند ، از او از یکی مثل نیکبخت و خیلی های دیگر که مسیر را جایی از فوتبال شان اشتباه رفتند. مهرداد البته بیش از همه قربانی سختی تصویب سرباز قهرمان شد. او که لالیگای اسپانیا را مجبور شد از دست بدهد تا به کشورش پشت نکند و سرباز فراری نشود. آمد و جای بازی در خرس در لالیگا ، فوتبالش را در ایران و در دل حاشیه هایش سپری کرد. تصمیمی که زندگی اش را طوری دیگر برایش رقمزد. انتخاب هایی اشتباه در تیم هایش ، برگشتن به تهران و افت فوتبال …

مایی که امروز برای اولادی بر سر می کوبیم!

خرید بک لینک

مرکز فیلم