لیست ۲۰ نفره تیم‌ملی والیبال اعلام شد

لیست ۲۰ نفره تیم‌ملی والیبال اعلام شد
سرمربی تیم‌ملی والیبال از ۲۰ بازیکن برای شرکت در اردوها دعوت کرد.

لیست ۲۰ نفره تیم‌ملی والیبال اعلام شد

سرمربی تیم‌ملی والیبال از ۲۰ بازیکن برای شرکت در اردوها دعوت کرد.
لیست ۲۰ نفره تیم‌ملی والیبال اعلام شد