قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات پرش با اسب تهران

قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات پرش با اسب تهران

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

آفتاب نیوز : به گزارش خبرنگار ایسنا، در پایان نخستین دوره مسابقات بین المللی پرش با اسب در رده سنی نونهالان و نوجوانان در باشگاه بام تهران نفرات برتر مشخص شدند. – در رده نونهالان بیست سوارکار حضور داشتند که نفرات برتر به شرح زیر است: – مقام اول: شام الاسد با اسبی به نام باب سودی از سوریه – مقام دوم: ایلیا معنوی با اسب قیصر از ایران – مقام سوم: تئونا لاشخیا بااسب بلاسام لیدی از گرجستان – مقام چهارم: امید انتظاری با اسب آنیکو از ایران – مقام پنجم: نیکولودزی وشاپیدزه با اسب هاکنا ماتاتا از گرجستان – مقام ششم …

قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات پرش با اسب تهران

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

آفتاب نیوز : به گزارش خبرنگار ایسنا، در پایان نخستین دوره مسابقات بین المللی پرش با اسب در رده سنی نونهالان و نوجوانان در باشگاه بام تهران نفرات برتر مشخص شدند. – در رده نونهالان بیست سوارکار حضور داشتند که نفرات برتر به شرح زیر است: – مقام اول: شام الاسد با اسبی به نام باب سودی از سوریه – مقام دوم: ایلیا معنوی با اسب قیصر از ایران – مقام سوم: تئونا لاشخیا بااسب بلاسام لیدی از گرجستان – مقام چهارم: امید انتظاری با اسب آنیکو از ایران – مقام پنجم: نیکولودزی وشاپیدزه با اسب هاکنا ماتاتا از گرجستان – مقام ششم …

قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات پرش با اسب تهران

فروش بک لینک

موسیقی