قلعه نویی جواب کی روش را داد

قلعه نویی جواب کی روش را داد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

ورزش سه: امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی در گفتگویی کوتاه پیش از تمرین تیمش پاسخ صحبت های امروز سرمربی تیم ملی را داد. – کارلوس کی روش امروز قلعه نویی را به مخالفت دائمی با برنامه های تیم ملی متهم کرده و قلعه نویی را وادار به پاسخگویی کرده است. قلعه نویی که خود سابقه هدایت تیم ملی را دارد، حرف های خود را اینطور آغاز می کند: سرمربی محترم تیم ملی ایران امروز در مصاحبه ای که با خبرنگاران انجام دادند چند باری اسم را به زبان آوردند و بنده با وجود آنکه میلی به این کار ندارم برای روشن شدن افکار عمومی مجبور به صحبت هستم …

قلعه نویی جواب کی روش را داد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

ورزش سه: امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی در گفتگویی کوتاه پیش از تمرین تیمش پاسخ صحبت های امروز سرمربی تیم ملی را داد. – کارلوس کی روش امروز قلعه نویی را به مخالفت دائمی با برنامه های تیم ملی متهم کرده و قلعه نویی را وادار به پاسخگویی کرده است. قلعه نویی که خود سابقه هدایت تیم ملی را دارد، حرف های خود را اینطور آغاز می کند: سرمربی محترم تیم ملی ایران امروز در مصاحبه ای که با خبرنگاران انجام دادند چند باری اسم را به زبان آوردند و بنده با وجود آنکه میلی به این کار ندارم برای روشن شدن افکار عمومی مجبور به صحبت هستم …

قلعه نویی جواب کی روش را داد

خرم خبر