فرگوسن: تصمیم مورینیو درست بود/ گیگز باید روی پای خودش بایستد

فرگوسن: تصمیم مورینیو درست بود/ گیگز باید روی پای خودش بایستد

فرگوسن: تصمیم مورینیو درست بود/ گیگز باید روی پای خودش بایستد

فرگوسن: تصمیم مورینیو درست بود/ گیگز باید روی پای خودش بایستد

اپدیت نود32 ورژن 7

میهن دانلود