فدراسیون بین المللی والیبال لهستان را جریمه می کند

فدراسیون بین المللی والیبال لهستان را جریمه می کند

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

رئیس فدراسیون جهانی والیبال در جلسه با رئیس فدراسیون ایران اعلام کرد که به دلیل اتفاقات رخ داده در پایان مسابقه ایران و لهستان، لهستانی ها جریمه می شوند.

فدراسیون بین المللی والیبال لهستان را جریمه می کند

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

رئیس فدراسیون جهانی والیبال در جلسه با رئیس فدراسیون ایران اعلام کرد که به دلیل اتفاقات رخ داده در پایان مسابقه ایران و لهستان، لهستانی ها جریمه می شوند.

فدراسیون بین المللی والیبال لهستان را جریمه می کند