علی دایی فصل بعد هم سرمربی صبا است

علی دایی فصل بعد هم سرمربی صبا است
پس از اینکه عصر امروز حامی مالی باشگاه صبا انتخاب شد، علی دایی نیز با مسئولان باشگاه به توافق رسید و قرار است فصل جدید هم سرمربی این تیم باشد.

علی دایی فصل بعد هم سرمربی صبا است

پس از اینکه عصر امروز حامی مالی باشگاه صبا انتخاب شد، علی دایی نیز با مسئولان باشگاه به توافق رسید و قرار است فصل جدید هم سرمربی این تیم باشد.
علی دایی فصل بعد هم سرمربی صبا است

موزیک سرا