علیفر: برای جانشینی مظلومی با من صحبت نشد؛ کی روش را قبول ندارم

علیفر: برای جانشینی مظلومی با من صحبت نشد؛ کی روش را قبول ندارم

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- علیرضا علیفر که چندی پیش اعلام کرد قرار است فصل آینده در لیگ برتر هدایت یک تیم رابرعهده بگیرد. در گفتگو با روزنامه ورزشی گل، در خصوص شایعات حضورش در استقلال نیز به صحبت پرداخت. – سرهنگ علیفر ، در ابتدا به ماجرای برنامه 90 و صحبت های جنجال ساز نویدکیا در این برنامه، پرداخت: – من فکر می کنم نویدکیا در شرایطی آن صحبت ها را انجام داد که قصد وغرضی نداشت. به نظر من، نوید کیابه این قضیه فکر نکرده بود چون در طول برنامه از او سوال های زیادی پرسیدند و مصاحبه اش شبیه محاکمه بود. البته من هم خیلی زود پاسخ دادم و گفتم که گزارشگر با گزارشگر فرق می کند …

علیفر: برای جانشینی مظلومی با من صحبت نشد؛ کی روش را قبول ندارم

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- علیرضا علیفر که چندی پیش اعلام کرد قرار است فصل آینده در لیگ برتر هدایت یک تیم رابرعهده بگیرد. در گفتگو با روزنامه ورزشی گل، در خصوص شایعات حضورش در استقلال نیز به صحبت پرداخت. – سرهنگ علیفر ، در ابتدا به ماجرای برنامه 90 و صحبت های جنجال ساز نویدکیا در این برنامه، پرداخت: – من فکر می کنم نویدکیا در شرایطی آن صحبت ها را انجام داد که قصد وغرضی نداشت. به نظر من، نوید کیابه این قضیه فکر نکرده بود چون در طول برنامه از او سوال های زیادی پرسیدند و مصاحبه اش شبیه محاکمه بود. البته من هم خیلی زود پاسخ دادم و گفتم که گزارشگر با گزارشگر فرق می کند …

علیفر: برای جانشینی مظلومی با من صحبت نشد؛ کی روش را قبول ندارم

مرکز فیلم