علت مرگ اولادی؛ مسمویت دارویی

علت مرگ اولادی؛ مسمویت دارویی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

اولادی دیشب به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده و ظهر امروز، از دنیا رفته است.

علت مرگ اولادی؛ مسمویت دارویی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

اولادی دیشب به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده و ظهر امروز، از دنیا رفته است.

علت مرگ اولادی؛ مسمویت دارویی

فروش بک لینک

دانلود سرا