طرح 92000 نفری موزاییک در آزادی به اجرای در می آید

طرح 92000 نفری موزاییک در آزادی به اجرای در می آید

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام رئیس کانون هواداران باشگاه با توجه به اهمیت بازی روز جمعه و به منظور روحیه دادن به اعضای تیم و ایجاد شور و نشاط مثبت در ورزشگاه، کانون هواداران پرسپولیس با همکاری شرکت همراه اول اقدام به اجرای پروژه عظیم موزاییک با 92 هزار قطعه خواهد کرد که اقدامی کم نظیر خواهد بود. – در راستای اجرای این برنامه، هر تماشاگری که وارد ورزشگاه خواهد شد، هنگام ورود طبق هماهنگی های به عمل آمده لوگوی باشگاه در قطع 50*50 سانتی متر را دریافت خواهد کرد که به شکل زیبایی طراحی شده است …

طرح 92000 نفری موزاییک در آزادی به اجرای در می آید

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام رئیس کانون هواداران باشگاه با توجه به اهمیت بازی روز جمعه و به منظور روحیه دادن به اعضای تیم و ایجاد شور و نشاط مثبت در ورزشگاه، کانون هواداران پرسپولیس با همکاری شرکت همراه اول اقدام به اجرای پروژه عظیم موزاییک با 92 هزار قطعه خواهد کرد که اقدامی کم نظیر خواهد بود. – در راستای اجرای این برنامه، هر تماشاگری که وارد ورزشگاه خواهد شد، هنگام ورود طبق هماهنگی های به عمل آمده لوگوی باشگاه در قطع 50*50 سانتی متر را دریافت خواهد کرد که به شکل زیبایی طراحی شده است …

طرح 92000 نفری موزاییک در آزادی به اجرای در می آید

بک لینک رنک 5

موزیک سرا