طارمی به آاِک یونان می پیوندد

طارمی به آاِک یونان می پیوندد

خبرگزاری تسنیم: رادیو ورزش یونان اعلام کرد یک مهاجم جدید به تیم آاِک خواهد پیوست، اما این بازیکن قطعاً کریم انصاری فرد نیست و از ایران راهی آتن می شود. …

طارمی به آاِک یونان می پیوندد

خبرگزاری تسنیم: رادیو ورزش یونان اعلام کرد یک مهاجم جدید به تیم آاِک خواهد پیوست، اما این بازیکن قطعاً کریم انصاری فرد نیست و از ایران راهی آتن می شود. …

(image)
طارمی به آاِک یونان می پیوندد